EN SAMLING TEXTER

om förflyttningar i landskap,
naturbegreppet och
mötet med det okända.Kindla, Örebro län, 2019
Foto: Martin Johansson


KONTAKT
allthopparute@karingranstrand.com


instagram