EN SAMLING TEXTER

om förflyttningar i landskap,
naturbegreppet och
mötet med det okända.